Hur beräknar Zervant?Det finns två olika sätt att beräkna fakturans slutsumma: 
 
Metod 1: Som summan av de enskilda avrundade beloppen.
Metod 2: Som den avrundade summan av de enskilda oavrundade beloppen.
 
 
Zervant beräknar slutsumman enligt Metod 1. Se nedan: 

 
Metod 1: Summan av de enskilda avrundade beloppen.
 
I exemplet ovan är det egentliga beloppet för varje fakturarad 58,2625 men i Zervant avrundas dessa först till 58,26 förrän de adderas i slutsumman. I Zervant blir fakturans slutsumma därför: 
58,26 + 58,26 = 116.52
 
(Metod 2: Som den avrundade summan av de enskilda oavrundade beloppen. 
Slutsumman ifall de enskilda beloppen inte skulle avrundas:
58,2625 + 58.2625 = 116.53 (avrundat från 116.525))
Senast uppdaterat: May 09, 2019 02:12 PM

helpdesk@zervant.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete?b_id=15280